(Senior) Maintenance Technician.

jij en kaspermann

Regio: Rotterdam
Branche: Petro chemische Industrie
Dienstverband: Fulltime

Functieomschrijving

A. Preventief en correctief onderhoud:
• adviseren van de Team Leader Maintenance t.a.v. de (detail)planning van de werkzaamheden,
• a.d.h.v. eigen storingsanalyses, resultaten van periodieke controles e.d.;
• inspecteren en controleren van de werking van de toegewezen (delen) van de installatie en van de procesapparatuur (niet-routinematige werkorders);
• uitvoeren van het gepland onderhoud, repareren c.q. vervangen van componenten, inspecteren/kalibreren van de proces- en productmeetinstrumenten;
• beslissen of installaties weer vrijgegeven kunnen worden; afstemmen in deze met de teamleader en/of met operations.

B. Uitvoering van wettelijke en reglementaire inspecties van installaties:
• uitvoeren van de inspecties volgens planning, afhankelijk van de situatie a.d.h.v. een checklist;
• vastleggen van de inspecties volgens instructies;
• signaleren van bijzonderheden, afwijkingen e.d. aan de Team Leader Maintenance..

C. Oplossen van storingen en her-ingebruikname:
• lokaliseren en analyseren van de storingsoorzaak, mede a.d.h.v informatie van operators, oplossen van de storing t.b.v. her-ingebruikname van (delen van) de installatie;
• instrueren van de operators (op afstand in geval van consignatie) over de te nemen correctieve/ preventieve maatregelen (reparaties, instellingen e.d.) c.q. zelf ter plekke uitvoeren van de benodigde technische werkzaamheden;
• zo nodig opnieuw inregelen van systemen en of inplannen (via informatie aan teamleader) van aanvullend curatief onderhoud.

D. Bijdrage aan modificaties of uitbreidingen bestaande installaties (evt. projectmatig met contractors):
• doen van voorstellen t.a.v. verbeteringen, optimalisaties e.d.;
• in concept uitwerken van modificaties, globaal aangeven van kosten en baten;
• uitvoeren/implementeren van geplande aanpassingen c.q. voorbereiden en begeleiden van de werkzaamheden door derden, w.o. werkvergunningen i.o.m. productie;
• in en uit bedrijf nemen van (nieuwe) apparatuur na afstemming met de productie.

E. Bijdrage aan de inkoop en het beheer van onderdelen, wisselstukken e.d.:
• voorbereiden van de inkoop van materialen en diensten (m.b.t. eigen specialiteit); opstellen van de technische specificaties hiervoor;
• voorbereiden van offerte-aanvragen; adviseren van de leiding t.a.v. de aankoopkeuze.

F. Registratie en rapportage:
• registreren van storingen, gebruikte onderdelen, werktijden en van evt. op voorraad genomen goederen;
• rapporteren over de technische staat van de installaties, met voorstellen voor verbetering, aankoop van bepaalde delen e.d.

Overige taken:
• Opvolgen van storingen via een geautomatiseerd systeem t.b.v. trend-analyses.
• Zorgen voor de archivering van technische documenten.
• Bijdragen aan het opstellen van technische-, veiligheids- en kwaliteitsprocedures.
• Bijhouden van ontwikkelingen op het eigen vakgebied.

Functie eisen

• Afgeronde technische MBO opleiding
• Aantoonbare ervaring
• Beheersing van Nederlandse en Engelse taal

Direct contact over deze vacature

Jij en Kaspermann

Wij geloven in onze mensen. En dat elke succesvolle samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en oprechtheid. Zowel met onze specialisten als met onze cliënten. Kaspermann is kordaat. Je weet waar je aan toe bent bij ons. We willen groeien en nóg beter worden. Telkens weer een stap vooruitzetten. Innovatief, proactief en ondernemend zijn. Samen werken we aan de toekomst. Jij en Kaspermann.

Wil je zelf ervaren hoe het is om te werken met Kaspermann? Neem dan contact met ons op.