Constructie Supervisor Civiel.

jij en kaspermann

Regio: Antwerpen
Branche: Petro chemische Industrie
Dienstverband: Fulltime

Functieomschrijving

Begindatum : 08/01/2023
Einddatum: 01/06/2025

✔Aansturing van de externe aannemingsbedrijven om zo succesvolle projecten te realiseren en dit in een veilig, milieu- vriendelijk, functioneel/ergonomisch en kwalitatief ontwerp.
✔Opvolging en controle van de prioriteiten en de projectmijlpalen van de projecten zodat de planning kan gerespecteerd worden. Dit aan de hand van een opgezette planning.
✔Beperken van extra kosten van de projecten en melden aan de projectorganisatie.
✔Implementeren van maatregelen om deze extra kosten te vermijden of te minimaliseren.
✔Controle of alle technische documenten die van buiten organisatie komen, overeenstemmen met de laatste procedures, specificaties en de praktijk in samenspraak met de Construction Manager.
✔Nastreven van maximale veiligheidsparameters tijdens de uitvoering door middel van de bestaande veiligheidsprocedures; Voorbereiden werkvergunningen, houden of bijwonen van startwerkvergaderingen, uitvoeren veiligheidsobservatierondgangen, inschatten risico’s, ingrijpen en corrigeren wanneer niet conform.
✔Overleg met alle betrokken afdelingen zodat een vlotte integratie van het project kan verzekerd worden.
✔Ontwikkeling van technische concepten en oplossingen voor problemen bij projecten om de objectieven van het project te kunnen realiseren.
✔Nastreven van kwaliteitsniveau conform de vooropgestelde vereisten: in lijn met de specificaties, volgens het ITPlan.
✔Registreren van alle afwijkingen en oplossingen suggereren om toch de beoogde kwaliteit te bereiken.
✔Ervoor zorgen dat de projecten worden uitgevoerd conform de goedgekeurde planning (of beter).Vermijden van verliestijden, helpen de werken uit te voeren met de beoogde productiviteit, suggesties formuleren om de doorlooptijd te beperken. Rapporteren en controleren voortgang.Functie eisen

✔Deskundig in de domeinen die moeten worden opgevolgd.
✔Technische opleiding, bij voorkeur graduaat, met minstens 10 jaar ervaring met civieltechnische werken in een petrochemische omgeving.
✔Communicatie en onderhandelingsvaardigheden, werken in netwerken.
✔Gebruik van PC (SAP, Lotus Notes, MS office, Sharepoint, EHT).
✔Talenkennis (mondeling en schriftelijk) Nederlands en Engels.

23-1256

Direct contact over deze vacature

Jij en Kaspermann

Wij geloven in onze mensen. En dat elke succesvolle samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en oprechtheid. Zowel met onze specialisten als met onze cliënten. Kaspermann is kordaat. Je weet waar je aan toe bent bij ons. We willen groeien en nóg beter worden. Telkens weer een stap vooruitzetten. Innovatief, proactief en ondernemend zijn. Samen werken we aan de toekomst. Jij en Kaspermann.

Wil je zelf ervaren hoe het is om te werken met Kaspermann? Neem dan contact met ons op.