Specialisaties

Specialisaties

Hieronder treft u een overzicht van onze specialisaties aan.

Project- en financieel beheer
- Beheer van consultancy- en investeringsprojecten
- Identificatie en definitie van de behoeften van de klant
- Contractbeheer

Veiligheidsstudie
- Deskundige begeleiding in alle sectoren met betrekking tot milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden
- Werfsupervisie en ondersteuning van de veiligheid

Processtudie
- Procesontwikkeling
- Conceptueel ontwerp
- Gedetailleerd procesontwerp

Detailstudie
Initieel ontwerp en tekenwerkzaamheden voor: elektriciteit / instrumentatie – automatisatie – leidingen – mechanica – staal / beton

Constructiebeheer
- Supervisie en bewaking van de werkzaamheden met betrekking tot normen, voortgang en technische afwerking
- Voorbereiding van leveringen en van de opstartwerkzaamheden
- Supervisie van de aannemers

Installatietechnieken
- PLC specialisatie
- Meet-, regel- en controletechnieken
- Werkvoorbereiding
- Gespecialiseerde technieken
- Total Productive Maintenance

Projectstudie
Coördinatie van multidisciplinaire investeringsprojecten:
- Opstellen lastenboeken
- Dagelijks beheer
- Supervisie van kwaliteit, efficiëntie, techniek, tijdsschema, planning
- Rapportering i.v.m. het projectverloop

Specialisatiestudie
- Elektriciteit, instrumentatie en procescontrole
- Layout, leidingen en installatie
- Mechanische uitrusting
- Energie en nutsvoorziening
- Bouw en architectuur
- Standaardisering, organisatie en logistiek
- Bevoorrading en materiaalcontrole
- Planning en kostenraming
- Kwaliteitsgarantie / kwaliteitscontrole
- Informatica
- Computer aided design