Procurement

Publieke Sector

Kaspermann Procurement Solutions als aanbestedingsspecialist

Voor innovatieve publieke organisaties, met de focus op rechtmatig en doelmatig inkopen en aanbesteden.

Wij vertalen de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving met (politieke) speerpunten en uitgangspunten van uw organisatie tot een begrijpelijk aanbestedingsbeleid en een aanbestedingsreglement, met eenduidige documenten en werkwijze, die door de gehele organisatie zijn te gebruiken.

Basis van een professioneel en rechtmatig beleid en reglement zijn gelijke kansen voor eigen lokale/regionale ondernemers en een administratieve lastenverlichting.

Bij onze activiteiten zijn wij gewend te werken met de Europese richtlijnen 2004/18/EG (Overheidsopdrachten) en 2004/17/EG (nutssectoren), de WIRA, de proportionaliteitsgids en De Aanbestedingswet 2012 (01-04-2013).

Voor uw aanbestedingen gaan we uit van een eigen ontwikkeld en uniek aanbestedingsproces, waarbij we aanbieders, door functioneel te specificeren, uitdagen optimaal te presteren tegen een gunstig tarief

 

schema

Contactpersoon

Johan Johan van Loenhout

Neon 15
4751 XA Oud-Gastel
Postbus 1368
4700 BJ Roosendaal
0165-714400
06 30700644
johan@kaspermann.nl